Tillgängliga båtplatser

Här en länk till skiss över vilka platser som finns tillgängliga i hamnen.
Klicka, så öppnas skissen i ett nytt fönster. Skissen kommer att fortlöpande
uppdateras.