Om oss VS

Nedanstående dokument styr vår verksamhet.

Marby vägsamfällighet förvaltar vägarna i Marby. Alla som äger en fastighet i Marby har en eller flera andelar i samfällighetsföreningen. De flesta fastigheter har en andel. En årlig avgift utgår för medlemskapet. Pengarna används till vägarnas underhåll och skötsel. Det är sådant som reparationer av vägbanan, ny vägbeläggning om så behöv och på vintern snöröjning och sandning.

Det löpande arbetet sköts av en styrelse, som väljs av samfällighetens medlemmar vid en årlig stämma. Stämman fastställer också den årliga avgiften till samfälligheten, som under senare år varit 2000 kr per andel och år. Styrelsen sammanträder 4-6 gånger per år och har mellan mötena kontakt via telefon, epost mm.