Marby.nu

Här hittar du information om Marby. Marby vägsamfällighetsförening publiserar årsmötesprotokoll och annan information som rör vägarna i Marby.
Marby villaägarförening informerar om aktiviteter i Marby, som midsommarfirande, höstfest, städdagar och mycket annat.
Marby båtklubb informerar om klubbens verksamhet. Du hittar priser och villkor för att ha en båtplats. Datum för de arbetsdagar klubben har hittar du också här.

Marby har ju också en historia, innan det blev dagens villaförort till Norrköping. Vi tänkte försöka leta fram gamla minnen om vad Marby var förr, kanske hitta gamla bilder. Med gemensam hjälp ska vi försöka skapa en historiebok om det gamla Marby. Men Marby har också en framtid, i kommande detaljplan, gatukostnader, utvidgad byggnation i OBOS området, nya vägar och annat. Det ska vi också försöka samla på denna sida.
Men allt detta ska inte vara ett enmansarbete, utan det vore trevligt om fler kan bidra till att utveckla sidan.