Miljöpolicy i båtklubben

Bottenmålning:

TBT (Tributyltenn) är sedan 1989 förbjudet i Sverige och internationellt sedan 2008.

Kommunen kommer på sikt ställa krav på att båtar äldre än 1990 är scannade och biocidrena. Alla färgrester ska räknas som farligt avfall. Även godkända färger ska hanteras som farligt avfall vid slipning eller skrapning av båtskrov. Privatpersoner måste på ett godtagbart sätt samla in och lämna sitt farliga avfall på en godkänd avfallsanläggning.

  • Båtklubben har ingen möjlighet att tillvarata farligt avfall !
  • Högtrycksrengöring av båtskrov får inte utföras inom hamnområdet om båten är bottenmålad !

Läs mera på följande sida: Transportstyrelens ”Måla botten. Du har väl koll på reglerna”

————————————————————————————————————————-

Båtar över 200 kg kan målas med godkänd färg. På Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se finns en aktuell lista på godkända färger för Östersjön.

Båtklubben rekommenderar att målning av båtar (över 200 kg) målas med Biltemas Antifouling BS.

———————————————————————————————————————

Ett bra tips kom in från en av båtklubbens medlemmar !

Tulpanerna sätter sig fast under ca 2 veckor och om man då tar upp båten så kan man enkelt spola av dem och sedan slipper man dem för resten av säsongen.

Detta skulle kunna vara ett alternativ för att slippa botten färg.

Mera information och anmälan till SMS finns på www.havstulpan.se

Båtklubben tar gärna in fler bra tips på att minimera bottenmålningen av våra båtar !

Lite länkar:

Presentationer-fran-svenska-batunionens-miljokonferens-2021/
-Kemikalier i vardagen, bottenfärger, Kemikalieinspektionen
Transportstyrelsen.se Båtlivsundersokning