Marby förr, nu och i framtiden

Ni som bor i Marby har säkert märkt den snabba utveckling som skett. Från att ha varit ett sommarstugeområde
är det nu en villaförort till centrala Norrköping. Fortfarande sker en utveckling med tillkomst av nya hus varje år.

Marby har också en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ända sedan slutet av 1800-talet har Marby varit befolkat.
En tanke med denna sida är att försöka ge en bild av vad Marby varit genom tiden. Vilka bodde i Marby och hur såg livet ut
här.

Marby kommer ju fortsatt att utvecklas och att förändras. Vad kommer att ske i framtiden. Ännu har ju ingen detaljplan fastställts.
OBOS har planer för ett nytt radhusområde. Antalet boende kommer med tiden att öka och med det krav på skola och barnomsorg i området. Kanske vi får se en förlängning av kollektivtrafiken ut till Marby.

Med lite hjälp, hoppas jag att vi ska kunna skapa en tidslinje bakåt och framåt i tiden
som kan ge oss ett perspektiv på vår lilla ”Marbybubbla”.

Hans Andersson
Sjövägen 12
tel 0706889778