Marby båtklubb

Välkommen till Marby båtklubb nya sidor på webben.

Du som äger en fastighet och bor i Marby har möjlighet att ha en båtplats i Marby hamn.
Vill du ha en båtplats eller har andra frågor, kontakta någon i Styrelsen.