Marby båtklubb

Välkommen till Marby båtklubb nya sidor på webben.

Du som äger en fastighet och bor i Marby har möjlighet att ha en båtplats i Marby hamn.
Vill du ha en båtplats eller har andra frågor, kontakta någon i Styrelsen.

Då allting ännu inte är uppdaterat på de nya sidorna, finns det gamla sidorna kvar. Dessa når
du via denna länk, BÅTKLUBBEN, GAMLA SIDOR