Information om båtklubben

Här kommer lite information om Marby båtklubbs verksamhet och vilka regler som gäller på hamnområdet. Sist finner du
lite information om kurser som kan vara bra när man har en båt.

Hur blir jag medlem och hur får jag en båtplats

Information om detta finner du via länken HÄR

Parkering

  • All parkering på gräsytorna är förbjudna.
  • Sjösättning och upptagning av båt utförs från rampen vid brygga 1.
  • Parkering hänvisas i första hand till din fastighet och i andra hand till Genomfartsvägens uppmärkta parkeringsyta.

Vägbom

Glöm inte att stänga vägbommen efter din passage.

Båtkärror

Placeras söder om brygga 3 och (nedanför Silverhällsvägen 3)

Vinterförvaring

Små båtar placeras söder om sjöboden.
Större båtar placeras på gräsmattan mellan brygga 2 och 3
Glöm inte att ta bort tampar mm när du tagit upp din båt.

Arbetsdagen

Marby Båtklubb har arbetsdagar två gånger om året. Extra arbetsdagar kan komma att behövas i samband med tidskrävande uppdrag.

Båtklubben utför även arbetsuppgifter åt Marby Villaägarförening.Till arbetsdagen kommer du med oömma kläder och blir tilldelad en eller flera arbetsuppgifter av bryggfogdarna. Arbetstiden är oftast ca: 2 timmar.Marby

Båtklubb vill påpeka att allt arbete sker på egen risk !

Underhållsplan för Marby båtklubb

I Marby båtklubb sker ett årligt underhåll av hamnen. Det är arbeten som utförs i huvudsak på arbetsdagarna. Det är arbetens som omfattar hamnanläggningen. Det är översyn av bryggor, Y-bommar, vågbrytaren och bojar i första hand. Men också sådant som städning i området runt bryggor och vassröjning. Vill du vet veta mer i detalj vad som ofattas, klicka här på Underhållsplanen för Marby båtklubb.

Navigationsskola

Våren närmar sig och vi ser att fler och fler börjar inventera sina kunskaper. Om ni vill erbjuda medlemmarna en bra rabatt på utbildningarna så tveka inte att kontakta mig.
Det vi kan erbjuda är Förarintygskursen för 845 kr (ord pris 1295 kr) och Kustskepparintygskursen för 1695 kr (ord pris 1995 kr) till era medlemmar.

Det enda medlemmen behöver göra är att ange er båtklubbs namn i samband med att de beställer kursen på vår hemsida https://navigationsskolan.se

Kustskepparintyg (steg 2) – för båtfärder utomskärs

Norrköping https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/?q=kustskepparintyg&city=norrkoping

Förarintyg för fritidsbåt (”grundkursen” inom sjöliv) – för båtfärder inomskärs

Norrköping https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/?q=f%C3%B6rarintyg&city=norrkoping

SRC/VHF båtradiointyg

Norrköping https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/?q=b%C3%A5tradio&city=norrkoping