Hur får jag en båtplats i Marby båtklubb

Medlemskap och villkor

  • Medlemskap kan endast erhållas av den som äger eller hyr en fastighet i Marby.
  • All båtplatsuthyrning handhas av styrelsen.
  • Ingen andrahandsuthyrning är tillåten
  • Vill du ha en båtplats fyller du i anmälningsblanketten och postar/mailar den till Kassör Johan Ornefalk på Marbyvägen 6 !
  • Kontakta styrelsen för ny båtplats innan du sjösätter din båt !