Båtklubbens årsmöte och arbetsdag

Vi har två arbetsdagar per år, en början av maj och den andra i början av oktober. I samband med arbetsdagen i maj har båtklubben också sitt årsmöte. I den följande texten kommer närmare detaljer om tider och plats.

Om du är intresserad av att bli medlem i båtklubben eller att få en båtplats, så hittar du information HÄR.

Till arbetsdagen kommer du med oömma kläder och blir tilldelad en eller flera arbetsuppgifter av bryggfogdarna. Arbetstiden är oftast ca: 2 timmar.

Marby Båtklubb vill påpeka att allt arbete sker på egen risk !

Årsmöte i Marby båtklubb

Årsmöte 2023 var 6 maj kl 10.00.
Här är länkar till dagordningen och protokollet från årsmötet.
Dagordning 2023
Protokoll från årsmötet 2023

Information om arbetsdagen

Marby Båtklubbs arbetsdagar, som är fastslagna Första lördagen i maj mellan klockan 11:00 – 13:00 och i oktober klockan 10:00 till 12:00

Då utföres arbeten enligt bifogad underhållsplan.

Båtklubbens gemensamma arbetsdag avslutas med korv, kaffe och fikabröd.

Ta på dej oömma kläder !

Större åtgärder utföres efter beslut på årsstämma.

Arbetsdagen hösten 2023 är den 7 oktober och börjar kl 10:00

Nästa årsmöte, för 2024, blir lördagen 4 maj 2024, kl 10.


.