Marby.nu sidan är tillbaks på webben. Den är just nu under konstruktion. Alla sidor har ännu inte uppdaterats, och endel har kanske inaktuell information. Men arbetet är på gång. Villaägareföreningssidor är uppdaterade och aktuella. Båtklubbens sidor räknar vi vara klara inom någon vecka. Vägsamfällighetens sidor är aktuella.